დასაწყისი 
გამოსვლა
 GE
მწარმოებელი
ძარის მოდელი-ძარის ნომერი (N digits)

 
 
1. ავტომობილის ქარხნიდან გამოშვების თარიღი შესაძლებელია განსხვავებული იყოს მისი პირველი რეგისტრაციის თარიღისაგან.
2. თარიღი დგინდება მხოლოდ იაპონიის შიდა ბაზრისათვის დამაზადებულ მოდელებზე
3. TOYOTA-ს მარკის ავტომობილებზე ძარის ნომრის ბოლოს შესაძლებელია იყოს ასო, მაგალითად KZN185W , ამ შემთხვევაში უნდა მოვაცილოთ ბოლო ასო და მივუთითოთ KZN185
მწარმოებელი  დასადგენი თარიღების დიაპაზონი  ძარის მოდელი
ძარის ნომერი
აუცილებელი
ციფრების რაოდენობა
ძარის ნომერში
TOYOTA012.1988-03.2017KZN185-9034662  7
NISSAN010.1980-03.2017N30-2040206
MAZDA010.1985-09.2010BJ8W-1019016
MISTUBISHI011.1982-05.2016N74W-00032277
HONDA010.1998-09.2021GH4-10057157
SUZUKI01.1988-03.2010TD32W-1001096
SUBARU012.1982-03.2018SF5-0697876
ISUZU010.1985-09.2012NKR66E-75271257
DAIHATSU010.1989-10.2014M100S-00133527
support@jpcenter.ru
японские авто аукционы