Սկիզբ 
ելք
 AM
Սկիզբ ⁄ PORSCHE ⁄ CAYENNE
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2019.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - ---- Full-time 4WD 8AT 2.894 440 Պրեմիում (98) 12,880 Ավելացնել
BASEGRADE - ---- Full-time 4WD 8AT 2.995 340 Պրեմիում (98) 9,760 Ավելացնել
TURBO - ---- Full-time 4WD 8AT 3.996 550 Պրեմիում (98) 18,550 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2017.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 12,110 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,940 Ավելացնել
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 420 Պրեմիում (98) 11,840 Ավելացնել
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 520 Պրեմիում (98) 17,660 Ավելացնել
TURBO S ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 570 Պրեմիում (98) 22,730 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2017.3~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S PLATINUM EDITION - ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 420 Պրեմիում (98) 12,170 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2017.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S - ---- Full-time 4WD 8AT 2.894 440 Պրեմիում (98) 12,880 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-E3K30 ---- Full-time 4WD 8AT 2.995 340 Պրեմիում (98) 9,760 Ավելացնել
TURBO - ---- Full-time 4WD 8AT 3.996 550 Պրեմիում (98) 18,550 Ավելացնել
TURBO - ---- Full-time 4WD 8AT 3.996 550 Պրեմիում (98) 18,550 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2016.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 11,990 Ավելացնել
S E-HYBRID PLATINUM EDITION DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 12,570 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,850 Ավելացնել
PLATINUM EDITION ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 9,440 Ավելացնել
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 420 Պրեմիում (98) 11,720 Ավելացնել
GTS ABA-92ACXZ ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 440 Պրեմիում (98) 14,240 Ավելացնել
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 520 Պրեմիում (98) 17,490 Ավելացնել
TURBO S ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 570 Պրեմիում (98) 22,510 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2016.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 11,990 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,850 Ավելացնել
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 420 Պրեմիում (98) 11,720 Ավելացնել
GTS ABA-92ACXZ ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 440 Պրեմիում (98) 14,240 Ավելացնել
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 520 Պրեմիում (98) 17,490 Ավելացնել
TURBO S ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 570 Պրեմիում (98) 22,510 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2015.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 420 Պրեմիում (98) 11,400 Ավելացնել
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 11,670 Ավելացնել
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 520 Պրեմիում (98) 17,380 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2015.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 420 Պրեմիում (98) 11,400 Ավելացնել
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 11,670 Ավելացնել
TURBO ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 520 Պրեմիում (98) 17,380 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2015.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TURBO S ABA-92ACFTA ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 570 Պրեմիում (98) 22,350 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2014.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S ABA-92ACUR ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 420 Պրեմիում (98) 11,280 Ավելացնել
S E-HYBRID DLA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.995 333 Պրեմիում (98) 11,550 Ավելացնել
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 520 Պրեմիում (98) 17,200 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2014.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 300 Պրեմիում (98) 7,961 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,445 Ավելացնել
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 400 Պրեմիում (98) 10,954 Ավելացնել
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 11,623 Ավելացնել
GTS ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 420 Պրեմիում (98) 13,042 Ավելացնել
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 16,591 Ավելացնել
TURBO S ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 550 Պրեմիում (98) 20,335 Ավելացնել
PLATINUM EDITION ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,733 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2014.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE ABA-92ACEY ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 300 Պրեմիում (98) 8,591 Ավելացնել
GTS ABA-92ACXZ ---- Full-time 4WD 8AT 3.604 440 Պրեմիում (98) 13,893 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2013.3~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 300 Պրեմիում (98) 7,740 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,210 Ավելացնել
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 400 Պրեմիում (98) 10,650 Ավելացնել
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 11,300 Ավելացնել
GTS ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 420 Պրեմիում (98) 12,680 Ավելացնել
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 16,130 Ավելացնել
TURBO S ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 550 Պրեմիում (98) 19,770 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2013.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
PLATINUM EDITION ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,490 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2012.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 15,890 Ավելացնել
GTS ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 420 Պրեմիում (98) 12,490 Ավելացնել
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 11,130 Ավելացնել
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 400 Պրեմիում (98) 10,490 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 300 Պրեմիում (98) 7,630 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,100 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2011.6~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 8,020 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 300 Պրեմիում (98) 7,550 Ավելացնել
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 400 Պրեմիում (98) 10,390 Ավելացնել
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 15,730 Ավելացնել
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.994 333 Պրեմիում (98) 11,020 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2011.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.995 333 Պրեմիում (98) 10,980 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2011.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 7,980 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 300 Պրեմիում (98) 7,510 Ավելացնել
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 400 Պրեմիում (98) 10,350 Ավելացնել
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 15,690 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2010.3~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 8AT 3.598 300 Պրեմիում (98) 7,950 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-92AM5502 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 300 Պրեմիում (98) 7,480 Ավելացնել
S ABA-92AM48 ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 400 Պրեմիում (98) 10,300 Ավելացնել
TURBO ABA-92AM48A ---- Full-time 4WD 8AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 15,380 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2010.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S HYBRID DAA-92ACGE ---- Full-time 4WD 8AT 2.995 333 Պրեմիում (98) 10,920 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2009.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TURBO S ABA-9PAM4851TA ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 550 Պրեմիում (98) 17,710 Ավելացնել
TURBO ABA-9PAM4851A ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 14,900 Ավելացնել
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6MT 4.806 405 Պրեմիում (98) 10,780 Ավելացնել
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 405 Պրեմիում (98) 11,200 Ավելացնել
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6MT 4.806 385 Պրեմիում (98) 9,390 Ավելացնել
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 385 Պրեմիում (98) 9,810 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 290 Պրեմիում (98) 6,860 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6AT 3.598 290 Պրեմիում (98) 7,280 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2009.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
GTS PORSCHE DESIGN EDITION 3 ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 405 Պրեմիում (98) 12,910 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2008.7~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TURBO S ABA-9PAM4851TA ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 550 Պրեմիում (98) 17,500 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 290 Պրեմիում (98) 6,760 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6AT 3.598 290 Պրեմիում (98) 7,180 Ավելացնել
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6MT 4.806 385 Պրեմիում (98) 9,280 Ավելացնել
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 385 Պրեմիում (98) 9,700 Ավելացնել
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6MT 4.806 405 Պրեմիում (98) 10,650 Ավելացնել
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 405 Պրեմիում (98) 11,070 Ավելացնել
TURBO ABA-9PAM4851A ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 14,730 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2008.11~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S TRANS SYBERIA ABA-9PAM4801GA ---- Full-time 4WD 6MT 4.806 405 Պրեմիում (98) 10,620 Ավելացնել
S TRANS SYBERIA ABA-9PAM4801GA ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 405 Պրեմիում (98) 11,040 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2007.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6MT 4.806 405 Պրեմիում (98) 10,200 Ավելացնել
GTS ABA-9PAM4801G ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 405 Պրեմիում (98) 10,620 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2007.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6AT 3.598 290 Պրեմիում (98) 6,920 Ավելացնել
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6MT 3.598 290 Պրեմիում (98) 6,500 Ավելացնել
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 385 Պրեմիում (98) 9,270 Ավելացնել
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6MT 4.806 385 Պրեմիում (98) 8,850 Ավելացնել
TURBO ABA-9PAM4851A ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 13,980 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2006.1~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TURBO S GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 521 Պրեմիում (98) 18,500 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2006.12~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
BASEGRADE ABA-9PAM5501 ---- Full-time 4WD 6AT 3.598 290 Պրեմիում (98) 6,920 Ավելացնել
S ABA-9PAM4801 ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 385 Պրեմիում (98) 9,270 Ավելացնել
TURBO ABA-9PAM4851A ---- Full-time 4WD 6AT 4.806 500 Պրեմիում (98) 13,980 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2005.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 340 Պրեմիում (98) 9,060 Ավելացնել
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6MT 4.51 340 Պրեմիում (98) 8,640 Ավելացնել
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 450 Պրեմիում (98) 13,440 Ավելացնել
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6MT 3.188 250 Պրեմիում (98) 6,340 Ավելացնել
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6AT 3.188 250 Պրեմիում (98) 6,760 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2005.2~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
TURBO HIGH PERFORMANCE EDITION - ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 500 Պրեմիում (98) 17,500 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2004.8~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 340 Պրեմիում (98) 9,060 Ավելացնել
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6MT 4.51 340 Պրեմիում (98) 8,640 Ավելացնել
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 450 Պրեմիում (98) 13,600 Ավելացնել
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6AT 3.189 250 Պրեմիում (98) 6,760 Ավելացնել
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6MT 3.189 250 Պրեմիում (98) 6,340 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2004.4~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 340 Պրեմիում (98) 9,030 Ավելացնել
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6MT 4.51 340 Պրեմիում (98) 8,400 Ավելացնել
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 450 Պրեմիում (98) 13,125 Ավելացնել
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6AT 3.189 250 Պրեմիում (98) 6,920 Ավելացնել
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6MT 3.189 250 Պրեմիում (98) 6,290 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2003.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 340 Պրեմիում (98) 8,600 Ավելացնել
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6MT 4.51 340 Պրեմիում (98) 8,000 Ավելացնել
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4.51 450 Պրեմիում (98) 12,500 Ավելացնել
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6AT 3.189 250 Պրեմիում (98) 6,590 Ավելացնել
BASEGRADE GH-9PABFD ---- Full-time 4WD 6MT 3.189 250 Պրեմիում (98) 5,990 Ավելացնել
PORSCHE CAYENNEPORSCHE CAYENNE
Արտադրություն  2002.9~
Աճուրդների առաջարկները
Մոդիֆիկացիա Թափքի համարը Շարժիչ Քարշակ փոխանցման տուփը Ծավալ,
լ
Հզորություն
ձ.ու.
Վառելիք Գինը,
հազ. իէն
S GH-9PA00 ---- Full-time 4WD 6AT 4.511 340 Պրեմիում (98) 8,600 Ավելացնել
TURBO GH-9PA50A ---- Full-time 4WD 6AT 4.511 450 Պրեմիում (98) 12,500 Ավելացնել


support@jpcenter.ru
японские авто аукционы